Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

Jaarverslag

2018

Het partnerschap tussen het FAGG, patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars wordt steeds sterker

Sinds vorig jaar biedt ons agentschap u de mogelijkheid om de jaarlijkse realisaties van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten op een dynamische en moderne manier te ontdekken, namelijk via een volwaardige aparte website. Nieuwigheid 2019: ons jaarverslag is beschikbaar in vier talen. De cijfers van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zijn voortaan ook in het Duits beschikbaar.

Zoals u in de volgende rubrieken zal ontdekken, werd 2018 gekenmerkt door een mooie evolutie van ons agentschap op het vlak van communicatie en van ondersteuning van patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars.

De behoeften van de patiënt zijn dan ook de bestaansreden van ons agentschap. Een prioriteit die blijkt uit de duizenden vragen van burgers die in 2018 door onze experten werden beantwoord. En we maken er ook een erezaak van om patiënten te informeren via snelle en simpele communicatiekanalen van hun keuze, zoals Twitter of Facebook, waar onze berichten in 2018 meer dan 2 500 000 keer werden bekeken.

 

In de huidige nationale en internationale context hechten mijn collega’s en ik veel waarde aan de aandacht die wordt besteed aan thema’s die belangrijk zijn voor onze partners. Zo hebben onze diensten zich in 2018 gemobiliseerd om het hoofd te bieden aan een sterke toename van het aantal vragen afkomstig van professionals in de gezondheidszorg, met name vragen over de brexit of de inwerkingtreding van de richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen.

Patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars brengen hun ervaring mee vanuit een andere invalshoek, elk vanuit hun eigen perspectief. En het is onze plicht om dit perspectief voortdurend voor ogen te houden in onze projecten en ambities. Deze belangrijke actoren zijn immers onze eerstelijnspartners. Onze experten staan niet alleen regelmatig in contact met de professionals uit de sector van de geneesmiddelen en gezondheidsproducten, maar ook met patiëntenvertegenwoordigers via verschillende comités, commissies en werkgroepen.

Ook in 2018 hebben we ons toegelegd op de continue verbetering van onze interne processen. Vanuit dit oogpunt en in het kader van de redesign van de gezondheidsadministraties heeft ons agentschap een entiteit Transversale ondersteuning opgericht om de verhuis van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de toekomstige samenwerking met het RIZIV en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in goede banen te leiden. Deze nieuwe entiteit groepeert alle taken van de voormalige entiteiten Diensten van de administrateur-generaal en Ondersteunende diensten.

Ik nodig u uit om verder te surfen op deze website en zo in slechts enkele muisklikken meer te weten te komen over onze nieuwe organisatiestructuur en de resultaten van alle diensten van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor het jaar 2018 .

Xavier De Cuyper, administrateur-generaal van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

 

KERNCIJFERS

0

afgesloten dossiers aanvraag vergunning voor het in het handel brengen van geneesmiddelen

0

meldingen van bijwerkingen of ongewenste voorvallen

0

inspecties en onderzoeken

0

totale inkomsten

0

personeelsleden

0
weergaves van boodschappen op onze sociale media

© 2019 - FAGG | Privacy | Disclaimer | Klachten | Online bevraging | Contact | Colofon | PDF-versie

Volg ons

FAGG Jaarverslag 2018 - powered by THE CREW COMMUNICATION

Share This

Share this post with your friends!