Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be   

BUDGET EN PERSONEEL
 

BUDGET

Overzicht van de inkomsten 2018 (buiten dotatie)

Bedragen in €

*EMAEuropean Medicines Agency - Europees GeneesmiddelenbureauRIZIVRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringPSURPeriodic Safety Update Reports – Periodiek geactualiseerd veiligheidsverslag

Overzicht van de uitgaven 2018

Bedragen in €

*ICTInformatie- en communicatietechnologieNAT-bloedtestNucleic Acid Amplification Test – bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniekRIZIVRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Evolutie inkomsten en uitgaven

Bedragen in €
Activiteit Begroting 2018 Realisatie 2018
Uitgaven (in €)
Uitgaven voor personeel (loonkosten en sociale lasten) 41 161 000 37 146 000
Andere personeelskosten 3 063 000 1 418 000
Expertise 7 675 000 4 927 000
Uitgaven niet-ICTInformatie- en communicatietechnologie 6 453 000 4 696 000
Uitgaven ICTInformatie- en communicatietechnologie 4 654 000 3 606 000
Vermogensuitgaven niet-ICTInformatie- en communicatietechnologie 85 000 37 000
Vermogensuitgaven ICTInformatie- en communicatietechnologie 3 876 000 3 852 000
Subsidies NAT-bloedtestenNucleic Acid Amplification Test – bloedtest met nucleïnezuuramplificatietechniek 7 727 000 7 727 000
Taks RIZIVRijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering 78 000 29 000
Andere uitgaven en subsidies 13 355 000 11 664 000
Andere uitgaven en subsidies 0 11 476 000
Totaal 88 125 000 86 578 000

De begroting 2018 is vastgesteld volgens een logica die sterk wordt beïnvloed door de ZBBZero based budgeting - de grote oefening rond het financieringsmodel van het FAGG-aanpak. Alle outputs zijn geanalyseerd. De wet van 11 maart 2018 betreffende de financiering van het FAGGFederaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten breidt de variabele taksen uit van twee naar vijf taksen.

Bij de afsluiting van het boekhoudjaar 2018 werd een deel van de geïnde variabele taksen terugbetaald (deels ook aan de Staat) om zo te komen tot een boekhoudkundig resultaat in evenwicht.

PERSONEEL

personeelsleden

personeelsbewegingen

Verdeling per niveau

Verdeling per taalrol

Verdeling volgens werktijd

Aantal medewerkers

Aantal telewerkers

© 2019 - FAGG | Privacy | Disclaimer | Klachten | Online bevraging | Contact | Colofon | PDF-versie

Volg ons

FAGG Jaarverslag 2018 - powered by THE CREW COMMUNICATION

Share This

Share this post with your friends!